Farklı Mertebeleriyle Nefis (5) / 2018 Eylül

Farklı Mertebeleriyle Nefis (5) / 2018 Eylül

0 0 2 years ago
Yolun erkânı gözetilerek Muhammedî (sallallâhu aleyhi ve sellem) şehrahta
gönül birliğiyle hareket edilirse, evvela esmâ-i ilâhiye celevâtı, sonra sıfât-ı
sübhâniye tecelliyâtı, sonra şuûnât-ı zâtiye mevâhibiyle mukabelede bulunur
fazl-ı kerem sahibi Hazreti Zât-ı Ecell ü A’lâ.

Find us on Facebook